نشانی دفتر مرکزی شرکت کاشی مرجان : اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه کاویان، پلاک ۴۵ کد پستی: ۸۱۷۳۹۹۹۹۷۱

تلفن: ۰۳۱۳۶۲۴۸۰۱۹ فکس: ۰۳۱۳۶۲۴۰۶۴۲

پست الکترونیک: info@marjantileco.com

نمایشگاه ویندوسین

/

 

کاشی مرجان برای شرکت در نمایشگاه ها چه فلسفه ای دارد؟

ما شرکت در نمایشگاه ها را برای ارتباط با جامعه ی مخاطبین و مشتریان، شیوه ای اثر بخش می پنداریم.

کاشی مرجان به دلایل ذیل در نمایشگاه های مخلتف شرکت می کند:

الف- ارتباطات موجود خود را پایدارتر نماید.

ب- خلق ارتباطات جدید

ج- گفت و گو با معماران و شرکت های مهندسی

د- نمایش آخرین محصولات

ه- رونمایی از آخرین دستاورد های کاشی مرجان

 

نمایشگاه ویندوسین فرصتی مغتنم برای ارتباط با  جامعهی معماران، فعالان صنعت و مشتریان ارزشمند کاشی مرجان بود.

کاشی مرجان با رویکرد ” نمایش شیوه های نوین برای خلق تجربه ی ارزشمند برای مشتریان مرجان ”  در این نمایشگاه به عنوان اسپانسر پلاتینیوم شرکت داشت.

FA