نشانی دفتر مرکزی شرکت کاشی مرجان : اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه کاویان، پلاک ۴۵ کد پستی: ۸۱۷۳۹۹۹۹۷۱

تلفن: ۰۳۱۳۶۲۴۸۰۱۹ فکس: ۰۳۱۳۶۲۴۰۶۴۲

پست الکترونیک: info@marjantileco.com

بله، برای اینکار ضمن اینکه می بایست از محکم بودن کاشی های زیرین اطمینان حاصل نمائیم لازم است سطح کاشی های زیر تمیز و سپس یک پوشش پرایمر بر روی سطح ایجاد کرده و با توجه به دستور العمل نصب کاشی های شرکت کاشی مرجان ، سطح را کاشی کرد.

از طریق عاملیت های فروش شرکت کاشی مرجان می توانید کاشی های تولیدی این شرکت را خریداری نمائید.

FA