نشانی دفتر مرکزی شرکت کاشی مرجان : اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه کاویان، پلاک ۴۵ کد پستی: ۸۱۷۳۹۹۹۹۷۱

تلفن: ۰۳۱۳۶۲۴۸۰۱۹ فکس: ۰۳۱۳۶۲۴۰۶۴۲

پست الکترونیک: info@marjantileco.com

بیمارستان شهدای تجریش- تهران

بیمارستان شهدای تجریش

استفاده از کاشی های طرح سنگ در نمای ساختمان های مرتفع و بلند بهترین گزینه می باشد

FA