نشانی دفتر مرکزی شرکت کاشی مرجان : اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه کاویان، پلاک ۴۵ کد پستی: ۸۱۷۳۹۹۹۹۷۱

تلفن: ۰۳۱۳۶۲۴۸۰۱۹ فکس: ۰۳۱۳۶۲۴۰۶۴۲

پست الکترونیک: info@marjantileco.com

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اردیبهشت ۱۴۰۱

/

استقبال گسترده از غرفه کاشی مرجان

در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اردیبهشت ۱۴۰۱

با افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی و از همان ساعات اولیه، شرکت کاشی مرجان شاهد حضور گسترده بازدیدکنندگان و مراجعین بوده و این استقبال کم نظیر در تمام طول نمایشگاه جریان داشت و این غرفه را لب ریز از میهمانان و بازدیدکنندگان کرده بود

FA