– معمار و طراح داخلی :  مهندس ایمان امین لاری
– کارفرما :  آقای علی محمدی
-موقعیت مکانی :  اصفهان

RU